Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

pomidorowabezmakaronu
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
8044 9864 500
pomidorowabezmakaronu
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
Reposted frombluuu bluuu viafckit fckit
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viafckit fckit

November 04 2018

pomidorowabezmakaronu
3321 0d75 500
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viafckit fckit

November 01 2018

pomidorowabezmakaronu
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
Reposted fromhekate hekate viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
7239 51f9 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
3394 b6c8 500
pomidorowabezmakaronu
7474 f79e 500
Reposted fromMadsentropiahigh Madsentropiahigh viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viairmelin irmelin

October 28 2018

pomidorowabezmakaronu
5460 be90 500
Reposted fromdoomedman doomedman viar3xio r3xio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl