Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul

October 06 2017

pomidorowabezmakaronu
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaRedPenny RedPenny

September 23 2017

6507 66ff
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamadadream madadream
pomidorowabezmakaronu
Przez dwa dni w miesiącu była najbardziej niesamowitą dziewczyną na świecie, przez resztę czasu była wariatką.
— Woody Allen "Wspomnienia z gwiezdnego pyłu"
Reposted frommajkey majkey viatriste triste
pomidorowabezmakaronu
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viaoutoflove outoflove
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
3797 bcb9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianawrocka nawrocka
7377 0791 500
Reposted fromannoto annoto viasniezynkatirowka sniezynkatirowka

September 22 2017

pomidorowabezmakaronu


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
8402 0fd1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viafckit fckit
5455 b942 500
Reposted frombrumous brumous viafckit fckit

September 19 2017

pomidorowabezmakaronu
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
pomidorowabezmakaronu
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały.

September 17 2017

pomidorowabezmakaronu
Zgodnie z moją obserwacją, człowiek ma w sobie tyle tęsknoty, że w każdej chwili może się zakochać. I to jest domniemanie miłości.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
pomidorowabezmakaronu
Głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. Czasami znajdujemy osobę, która będzie z nami na lata, a czasami zjawia się obok nas ktoś na chwilę. Na sezon. Jak kolekcja wiosna/lato, jesień/zima. Ktoś, kto jest z nami z określonego powodu. Ktoś, kto nas czegoś nauczy. O sobie albo o świecie. I siebie również. Ktoś, kto da nam dużo przyjemności. Obudzi w nas uczucia, które – wydawałoby się – dawno w nas przygasły. Ktoś, kto nas zmieni. A później po prostu odejdzie.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viakingavonschabert kingavonschabert
pomidorowabezmakaronu
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viaRedPenny RedPenny

September 08 2017

pomidorowabezmakaronu
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viabadblood badblood
pomidorowabezmakaronu
3919 54de 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl