Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

January 19 2018

pomidorowabezmakaronu
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viafckit fckit
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

January 06 2018

pomidorowabezmakaronu
Dla większości wrażliwców największą sztuką jest nauczyć się robić tyle samo dobrych rzeczy dla siebie, co dla innych, żyć dla siebie z taką samą pasją jak żyje się dla innych i czerpać z tego taką samą radość. 
— Aleksandra Steć

January 01 2018

pomidorowabezmakaronu
1253 f8e4
Reposted frommyrla myrla viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
pomidorowabezmakaronu
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
pomidorowabezmakaronu
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
pomidorowabezmakaronu

December 23 2017

pomidorowabezmakaronu
4435 33ed 500
Reposted fromkyte kyte viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
Reposted fromFlau Flau viaRedPenny RedPenny
pomidorowabezmakaronu
2465 870d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaRedPenny RedPenny

November 29 2017

6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
pomidorowabezmakaronu
4435 33ed 500
Reposted fromkyte kyte viafckit fckit

November 16 2017

pomidorowabezmakaronu
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viafckit fckit
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viafckit fckit

November 12 2017

pomidorowabezmakaronu
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
pomidorowabezmakaronu
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viafckit fckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl