Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

pomidorowabezmakaronu
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
9399 7e27 500
chaos...
Reposted fromnivea nivea viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
0873 c3d1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
6817 a532 500
Reposted fromindeed indeed viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
6282 15be 500
Reposted fromPoranny Poranny viafckit fckit

May 14 2017

pomidorowabezmakaronu

May 12 2017

pomidorowabezmakaronu
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
pomidorowabezmakaronu
6376 2d26 500
pomidorowabezmakaronu
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
pomidorowabezmakaronu

May 03 2017

pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
pomidorowabezmakaronu
Damian Strączek, Żórowy dinożarł mówi dziukuluku.  I kto to papla - nietypowy słownik języka dziecięcego

chcęto!
pomidorowabezmakaronu
8526 cd60 500
Reposted fromsomethingmore somethingmore viagarfild garfild
pomidorowabezmakaronu
Nie ma książek moralnych lub niemoralnych. Są książki napisane dobrze lub źle.
— Oscar Wilde ,,Portret Doriana Graya"
pomidorowabezmakaronu
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz
pomidorowabezmakaronu
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viafckit fckit
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
3273 7d28 500
Reposted fromflopsbox flopsbox viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl