Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

pomidorowabezmakaronu

August 21 2017

pomidorowabezmakaronu
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viafckit fckit

August 16 2017

pomidorowabezmakaronu
7562 038a
Reposted fromLimysoul Limysoul viaRedPenny RedPenny

August 12 2017

5207 5046 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
pomidorowabezmakaronu
5287 d82e 500
Reposted fromfeegloo feegloo
pomidorowabezmakaronu
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad dwadzieścia lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
pomidorowabezmakaronu
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
pomidorowabezmakaronu
9458 fe89 500

August 09 2017

3212 eefa 500
Reposted fromturquoise turquoise viaRedPenny RedPenny
pomidorowabezmakaronu
2175 136d 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaRedPenny RedPenny

August 01 2017

pomidorowabezmakaronu
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
pomidorowabezmakaronu
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viafckit fckit

July 09 2017

pomidorowabezmakaronu

O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.


— Jacek Walkiewicz
pomidorowabezmakaronu
3015 5c6e
Reposted fromcorvax corvax viakingavonschabert kingavonschabert

July 08 2017

pomidorowabezmakaronu
6670 3bf1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapanasiowa panasiowa

July 06 2017

pomidorowabezmakaronu
0106 fc66 500
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

June 27 2017

pomidorowabezmakaronu
7857 dd76 500
Reposted fromjethra jethra
pomidorowabezmakaronu
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viasiakasia siakasia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl