Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

pomidorowabezmakaronu
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
pomidorowabezmakaronu
7521 3ee9
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
pomidorowabezmakaronu

March 29 2018

pomidorowabezmakaronu
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viasniezynkatirowka sniezynkatirowka

March 19 2018

pomidorowabezmakaronu
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
pomidorowabezmakaronu
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
pomidorowabezmakaronu
9892 e083 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viavanite vanite
pomidorowabezmakaronu
Oddalamy się od siebie nie, dlatego że dzielą nas kilometry. Oddalamy się od siebie przez brak kontaktu. Pamiętajmy, żeby podtrzymywać kontakt z tymi, na których nam zależy, bo w pewnym momencie będzie już za późno.
Reposted fromesperantoo esperantoo viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
Już nie pamiętam
Jak było źle
O co nam poszło
Zgubiłem się

I gdybym mógł
Cofnąłbym czas
Chciałbym to przeżyć
Kolejny raz
Czułem najmocniej
I tego mi brak
— Kortez
Reposted fromakward akward viafckit fckit

March 18 2018

pomidorowabezmakaronu
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
pomidorowabezmakaronu
5669 6dbe
Reposted fromsavatage savatage viar3xio r3xio

March 04 2018

pomidorowabezmakaronu
8796 5710 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viar3xio r3xio
pomidorowabezmakaronu
Czytając dzienniki i pamiętniki nie mogę oprzeć się wrażeniu, że życie to pasmo udręk i klęsk, moje także, albo moje zwłaszcza. Gdzie są te wszystkie dobre momenty? Przecież było ich kilka. 
Dzisiaj znów wracam do tej refleksji, szukając miejsca, gdzie mogłabym przelać żal, ktorego nikt, nawet on, nie chce już słyszeć i dzielić. I masz, znów trafia na pamiętnik, na soupę. Nienawidzę człowieka, którego kocham. Dziś, może jutro jeszcze. Ile razy jeszcze będę mogła napisać w ten sposób, zanim skutecznie doprowadzi mnie do zdania "Nienawidzę go, to koniec."? Czas pokaże. 
pomidorowabezmakaronu

February 15 2018

January 19 2018

pomidorowabezmakaronu
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viafckit fckit
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

January 06 2018

pomidorowabezmakaronu
Dla większości wrażliwców największą sztuką jest nauczyć się robić tyle samo dobrych rzeczy dla siebie, co dla innych, żyć dla siebie z taką samą pasją jak żyje się dla innych i czerpać z tego taką samą radość. 
— Aleksandra Steć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl