Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

pomidorowabezmakaronu
4602 0833 500
Reposted fromexistential existential viatakeitharder takeitharder
pomidorowabezmakaronu
5367 3fb6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
4348 47b4 500
...a nawet bardzo.
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viaensomme ensomme
pomidorowabezmakaronu
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
pomidorowabezmakaronu
(...) prawdziwą przyjaźń rozpoznaje się po tym, że nadal możesz do kogoś wrócić, nawet jeśli okoliczności życiowe zupełnie się zmienią.
— Penelope Ward - "Gentleman numer 9"
pomidorowabezmakaronu
Im starszy jesteś tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują.
— trzask.prask

November 10 2019

pomidorowabezmakaronu
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)

November 06 2019

4750 6afe 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viakingavonschabert kingavonschabert
pomidorowabezmakaronu
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek

November 05 2019

5352 a7b3
Reposted fromunco unco vianieobecnosc nieobecnosc
pomidorowabezmakaronu
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
pomidorowabezmakaronu
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak vianieobecnosc nieobecnosc
pomidorowabezmakaronu
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee vianieobecnosc nieobecnosc
pomidorowabezmakaronu
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 vianieobecnosc nieobecnosc
pomidorowabezmakaronu
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska "Listy niczyje"
pomidorowabezmakaronu
8841 166b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viateisei teisei
pomidorowabezmakaronu
7724 326d 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
4173 58d8 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viapsychedelix psychedelix

November 02 2019

pomidorowabezmakaronu
Pamiętaj, że dobrzy przyjaciele, dobre zdrowie i dobre małżeństwo nie są ci dane raz na zawsze.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl