Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

pomidorowabezmakaronu
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viamarianjin marianjin
pomidorowabezmakaronu
4381 fab4
Reposted fromimradioactive imradioactive viaikari ikari
pomidorowabezmakaronu
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
9703 725c 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin

September 15 2019

pomidorowabezmakaronu
Bo widzisz kochany, ty chciałeś mnie zaliczyć, ale chyba masz do tego za małą wiedzę, bo zalicza się przedmiot na uczelni, a ja nie jestem przedmiotem, nie jestem przedmiotem w ogóle. Poza tym się nie bzykam, nie pukam, nie dmucham, ja również nie uprawiam seksu, bo seks to nie rzepak, a ja nie jestem rolnikiem. Ja się mogę jedynie kochać, a żeby się kochać, to ty musisz kochać mnie, a ja muszę kochać ciebie, bo jak widzisz jestem staroświecka i taka już moja uroda. Jeżeli więc miałeś inne plany wobec mnie niż mnie pokochać, to hasta la vista, baby... chociaż właściwie nawet nie... po prostu żegnaj kochany.
— I. Garncarz
pomidorowabezmakaronu
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
pomidorowabezmakaronu
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
pomidorowabezmakaronu
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

August 30 2019

pomidorowabezmakaronu
4839 725a 500
Reposted fromikhakima ikhakima viairmelin irmelin
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 29 2019

pomidorowabezmakaronu
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee

August 16 2019

pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber

August 11 2019

2904 7b84 500
Reposted frombrumous brumous viaikari ikari
pomidorowabezmakaronu
5422 2374
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCannonball Cannonball
pomidorowabezmakaronu
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn vialiliowadusza liliowadusza
pomidorowabezmakaronu
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza

August 07 2019

pomidorowabezmakaronu
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viakingavonschabert kingavonschabert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl