Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

6477 730c 500

flohrile:

flohrile

Reposted fromstrzepy strzepy viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

February 20 2017

pomidorowabezmakaronu
3852 acd3 500
Reposted frommeem meem viaRedPenny RedPenny
pomidorowabezmakaronu

July 06 2015

pomidorowabezmakaronu
Anni, amori e bicchieri di vino, nun se contano mai _______________ Lata, kochankowie i kieliszki wina, to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada
— Age of Adaline
Reposted frombutterfliesintummy butterfliesintummy
pomidorowabezmakaronu

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viawkoncuja wkoncuja
pomidorowabezmakaronu
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viapanasiowa panasiowa
pomidorowabezmakaronu
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vianadzienie nadzienie
pomidorowabezmakaronu
4842 c637
Reposted frommental-cat mental-cat viabookart bookart

July 01 2015

pomidorowabezmakaronu
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako viaarrependimento arrependimento
pomidorowabezmakaronu
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawkoncuja wkoncuja

June 29 2015

pomidorowabezmakaronu
Reposted fromszatanista szatanista viawaffel waffel
pomidorowabezmakaronu
5159 7f20
pomidorowabezmakaronu
1581 361c
Reposted frombjureczko bjureczko viapanasiowa panasiowa
pomidorowabezmakaronu
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viapanasiowa panasiowa
pomidorowabezmakaronu
3031 c4ff
Mary Anne Radmacher
pomidorowabezmakaronu
1720 0cac
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamsbaker msbaker
pomidorowabezmakaronu
8637 1771
Reposted fromsbas sbas viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
pomidorowabezmakaronu
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać, potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— jonasz kofta.
Reposted fromrol rol vianadzienie nadzienie
pomidorowabezmakaronu
3660 b364
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl