Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

pomidorowabezmakaronu
1848 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamikrokosmos mikrokosmos

March 24 2019

pomidorowabezmakaronu
0079 e2e3
Reposted frombotaka botaka viaprzeblyski przeblyski
pomidorowabezmakaronu
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viapikkumyy pikkumyy
pomidorowabezmakaronu
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweruskowa weruskowa
pomidorowabezmakaronu
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons vianiedoskonalosc niedoskonalosc
pomidorowabezmakaronu
1718 9ce5
Reposted fromRowena Rowena vianiedoskonalosc niedoskonalosc
pomidorowabezmakaronu
6246 b669 500
pomidorowabezmakaronu
9514 8f7f
pomidorowabezmakaronu
0751 500b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadozylnie dozylnie
pomidorowabezmakaronu
6657 5f70 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaspotlight spotlight
pomidorowabezmakaronu
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viaankaottak94 ankaottak94

March 23 2019

pomidorowabezmakaronu
2802 3fba 500
Reposted fromsoftboi softboi viaCattleya Cattleya
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
(...) wprawdzie to już nie te czasy, kiedy sensem życia kobiety był mąż, uważam jednak, że małżeństwo nadal ma swoje zalety. Nawet, a w niektórych przypadkach zwłaszcza, małżeństwo nieudane. Jak na przykład byłej modelki Heather Mills i eks-beatlesa Paula McCartneya. Otóż za kilka lat tego związku Heather otrzyma od swego byłego męża około siedemdziesięciu czterech milionów euro. I dlatego śmiem twierdzić, że nawet nieudane małżeństwo ma swoje zalety. Pod warunkiem, oczywiście, że wyjdzie się za odpowiedniego mężczyznę.
— Maria Czubaszek, Nienachalna z urody
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaEwels Ewels
pomidorowabezmakaronu
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEwels Ewels
pomidorowabezmakaronu
Prawdziwa kobieta nigdy nie ma czasu, pieniędzy i w co się ubrać, ale zawsze ma rację, genialne dzieci i męża idiotę.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaEwels Ewels
pomidorowabezmakaronu
Nie mów jej, a pokaż jej.
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa... i niedotrzymane obietnice.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaEwels Ewels
pomidorowabezmakaronu
Zdumiewa mnie, jak mało płaczą współczesne kobiety, a jeśli już płaczą, to wstydliwie i jakby przepraszająco. Ubolewania godne, że wstyd lub moda odbierają nam tę naturalną funkcję. Potrzebujemy wilgoci, by stać się kwitnących drzewem, inaczej poniesiemy klęskę. Płacz jest rzeczą dobrą, zbawienną, słuszną. Nie rozwiązuje dylematów, ale dzięki niemu trwamy, nie upadamy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaEwels Ewels
pomidorowabezmakaronu
9507 f80e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaEwels Ewels
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl