Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2020

pomidorowabezmakaronu
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
pomidorowabezmakaronu
7900 615b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin

March 13 2020

pomidorowabezmakaronu
7941 8975
Reposted fromkeepfit keepfit viatimetobegin timetobegin
pomidorowabezmakaronu

March 10 2020

pomidorowabezmakaronu
1930 05bf 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoktawiia oktawiia
pomidorowabezmakaronu
3400 a69d 500
Reposted frompiehus piehus viafirewalkwithme firewalkwithme
pomidorowabezmakaronu
Nie jestem kobietą Twojego typu. Lubię czuć kiedy mężczyzna się stara, i że jestem kimś, a nie kimkolwiek. Lubię rozmawiać (...). Lubię być, a nie bywać.
— Oczami faceta
Reposted fromniewychowana niewychowana vianergo nergo
pomidorowabezmakaronu
8802 19db 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
8226 2135 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viagreywolf greywolf
pomidorowabezmakaronu
Po francusku "zakochać się od pierwszego wejrzenia" znaczy to samo, co "uderzenie piorunem".
— A orgazm to „mała smierć”
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs

March 07 2020

pomidorowabezmakaronu

Mama mi kiedyś powiedziała, że każdy człowiek pojawia się w naszym życiu z jakiegoś powodu. Niektórzy są naszym błędem, aby nas ustrzec przed pomyłkami w przyszłości. Inni bywają dla nas zbyt dobrzy, abyśmy nauczyli się doceniać ludzi. Jedni spotkani niby zupełnie przypadkowo, okazują się nie być przypadkiem w naszym życiu i odmieniają je na zawsze. Pozostali bywają tylko na chwilę, aby pozostać w naszych wspomnieniach.

Świat jest mądry i nie działa bezsensownie, dlatego jeśli rozczaruje Cię kiedyś jakaś relacja to spójrz na nią od strony tego, co Ci dała i czego nauczyła, a nie tego jak bardzo Cię zawiodła.

— znalezione.
pomidorowabezmakaronu
"Babka uczyła go, że zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi, i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie połączą. Tak mówiła.
— Jodi Picoult; "Jak z obrazka"
pomidorowabezmakaronu

March 01 2020

pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu

February 12 2020

pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"

February 01 2020

pomidorowabezmakaronu
4456 d2f5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl